13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyska Rada Seniorów w ogólnopolskim projekcie

Osiem miesięcy mija od powołania Przemyskiej Rady Seniorów, a już możemy mówić o pierwszym ważnym jej sukcesie. Rada wspólnie z lokalnym samorządem została zakwalifikowana do udziału w ogólnopolskim projekcie „Zoom na rady seniorów. Uniwersytet Obywatelski”. Przemyscy radni seniorzy złożyli wniosek, w którym szczegółowo opisali główne obszary do współpracy z władzami lokalnymi w zakresie polityki senioralnej; obszary te powinny zostać zrealizowane w ramach partnerstwa w trakcie trwania projektu.
Projekt "Zoom na rady seniorów. Uniwersytet Obywatelski", zorganizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", tworzy przyjazne i twórcze warunki do opracowania planów działania rad seniorów i ich realizacji poprzez warsztaty, wizyty studyjne, indywidualne wsparcie ekspertów. Jego celem jest wypracowanie modelu współpracy rad i samorządów opartego o realnych wpływ osób starszych na lokalne polityki.
Pierwszym z zaplanowanych zadań w ramach wspomnianego projektu było przeprowadzenie warsztatu diagnozującego, mającego na celu doprecyzowanie obszarów współpracy oraz wybranie konkretnego zagadnienia do dalszych prac.
W dniu 14 lipca 2015 r. w Przemyślu odbył się taki warsztat, w którym uczestniczyli członkowie Przemyskiej Rady Seniorów oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Warsztat poprowadzili: Katarzyna Łęgnowska - przedstawicielka Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" oraz Adam Kadenaci z Sieci Latających Socjologów. Uczestnicy, po omówieniu i przedyskutowaniu wielu zgłoszonych propozycji, postanowili, że priorytetowym działaniem będzie przeprowadzenie diagnozy potrzeb seniorów. Właściwe przeprowadzona diagnoza pozwoli na należyte ukierunkowanie pracy Rady na najbliższe lata. Jak przekonują sami radni – spotkanie przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze, dostarczyło wielu wrażeń i pomysłów do dalszej pracy na rzecz seniorów.

Działalność Rady Seniorów skupiona jest także na nawiązywaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami. Inicjatywa ta spotkała się z  bardzo pozytywnym oddźwiękiem.

Radni dzielą się także swoją wiedzą i doświadczeniem uczestnicząc w pracach różnych zespołu; np. kilka osób bierze aktywny udział w zespole opracowującym nową strategię rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Przemyśla.

W najbliższym czasie przemyscy radni planują zorganizowanie cyklu otwartych spotkań mieszkańców miasta z ekspertami z różnych dziedzin: prawo konsumenckie, bezpieczeństwo, czy zdrowie.

Jak wielokrotnie podkreślała Przewodnicząca Rady Bogumiła Walicka-Lechowicz „Rada Seniorów przede wszystkim w swoim działaniu kładzie nacisk na budowanie partnerskich relacji z samorządem lokalnym i wspieranie działań Prezydenta Miasta Przemyśla w realizacji polityki senioralnej”.

Wszystkie osoby, które pragną spotkać się z Radą Seniorów zapraszamy w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 11 do 13 do Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 26.

 

Warsztat diagnozujący - 14 lipca 2015 r. Urząd Miejski w Przemyślu

 

 

Działanie stanowi część projektu prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” „Zoom na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski”, współfinansowane z Funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.

 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 14-09-2015 14:36
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 04-02-2016 10:45