OŚWIADCZENIE PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA

   5 maja br. odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta Przemyśla poświęcona tematowi podziału środków finansowych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i traktowaniu przy tym podziale Przemyśla. W związku z ostatnimi decyzjami Zarządu Województwa w tej kwestii Prezydent Miasta Robert Choma wydał oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

   W związku z naszymi staraniami o pozyskanie środków z Totalizatora Sportowego na dofinansowanie kluczowego przedsięwzięcia dla Przemyśla, którego powodzenie zwiększy wydatnie turystyczną atrakcyjność regionu, tj. Przemyskiego Parku Sportowo Rekreacyjnego, a w kontekście braku naboru (już drugi rok) przez samorząd wojewódzki wniosków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla działania 1.4 „Rozwój turystyki 
i kultury”, informuję:

1. Obecnie trwa dyskryminacja Przemyśla przy podziale środków na szczeblu wojewódzkim, a wszystko to poprzez decyzje o przyznawaniu pieniędzy przez obecny Zarząd Województwa według klucza politycznego (te samorządy gdzie rządzi SLD i PSL - środki otrzymują). 

• W ubiegłym roku złożyliśmy wniosek o zarezerwowanie symbolicznej kwoty w budżecie województwa celem uruchomienia środków z Totalizatora Sportowego na Przemyski Park Sportowo Rekreacyjny. Mimo obietnic przedstawicieli Zarządu Województwa co do pozytywnego rozpatrzenia wniosku nie został on uwzględniony. Pokornie przyjęliśmy ten werdykt uznając, że były wówczas ważniejsze inwestycje na Podkarpaciu. Jednocześnie uzyskaliśmy obietnice władz sejmiku, że w następnym roku pieniądze dla nas zostaną zabezpieczone.

• W bieżącym roku ponowiliśmy wniosek, a reprezentanci Zarządu Województwa oraz radni wojewódzcy wielokrotnie zapewniali mnie, że tym razem 100 tys. zł na Przemyski Park Sportowo Rekreacyjny otrzymamy, a to zapewni nam refundację 30% wartości inwestycji. Kilka dni później, po jednym z wyżej wspomnianych zapewnień dowiedziałem się, że dwie podprzemyskie miejscowości otrzymały po 100 tys. zł na budowę sal gimnastycznych. Siedemdziesięciotysięczny Przemyśl nie otrzymał 
z obiecanych środków ani złotówki. Koledzy samorządowcy z PSL i SLD – oto klucz do dzielenia pieniędzy w naszym województwie - racje merytoryczne, słowo wypowiedziane publicznie, konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju to kategorie obce dla Zarządu Województwa.

2. Uważam, że sytuacja w której Pan Tadeusz Sosnowski członek Zarządu Województwa Podkarpackiego sygnatariusz „Paktu dla Przemyśla” mieszkaniec tego Miasta głosuje na posiedzeniu zarządu przeciwko przyznaniu 100 tys. zł na wspominaną inwestycję jest nie do przyjęcia. Jest to dla mnie dowód na to, że sygnatariusze paktu zamiast wspierać inicjatywy pochodzące z Przemyśla skutecznie blokują ich realizację, a odbywające się posiedzenia sygnatariuszy owego paktu wykorzystują do pozyskiwania informacji. 

3. Stosowanie przez Zarząd Województwa zasłony dymnej – w postaci ogłoszenia w prasie decyzji o tym, iż 21 milionów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie przeznaczone na budowę Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej jest niewłaściwe, gdyż decyzja o budowie muzeum zapadła za kadencji poprzedniego Zarządu Województwa. Natomiast zwłoka z rozpoczęciem budowy pokazuje nastawienie władz wojewódzkich do inwestycji, która ma charakter nie tylko regionalny, ale ogólnonarodowy i jest inwestycją samorządu Województwa Podkarpackiego. Logika działań jaką kieruje się Zarząd Województwa Podkarpackiego przy podziale środków jest nie do przyjęcia z punktu widzenia interesów miasta i zdrowego rozsądku. Wynika z niej, że jeśli Zarząd realizuje swoją inwestycje w mieście to miasto realizując swoje inwestycje nie może ubiegać się o środki zewnętrzne, które są przyznawane przez samorząd wojewódzki.

Biorąc pod uwagę przedstawione fakty złożyłem rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, którego przewodniczącym jest Pan Marszałek Leszek Deptuła. Jednym z celów statutowych stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju Województwa Podkarpackiego, oraz wspieranie turystyki i podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć turystycznych. Na „załączonym obrazku” widzimy jak owe cele statutowe są realizowane. Ponadto wraz z radnymi Rady Miejskiej w Przemyślu rozważał będę wystąpienie z PSST.
Rezygnuję także wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Radykiem z uczestnictwa w „Pakcie dla Przemyśla” ponieważ ambicją ludzi uczestniczących w tym przedsięwzięciu jest reprezentowanie swoich partyjnych interesów, a nie dobro Przemyśla.

ROBERT CHOMA
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

Opublikował(a):  Data publikacji: 05-05-2005 15:19 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48

Na skróty