MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO

  17 maja br. odbyło się w Urzędzie Miejskim spotkanie Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy z przedstawicielami Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. i Oddziału Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu. Spotkanie zostało zorganizowane w celu rozstrzygnięcia podnoszonej wielokrotnie – także w mediach - kwestii występowania złóż gazu ziemnego na terenie Przemyśla i możliwości ich wykorzystania dla potrzeb miasta, jako źródła energii. 

   W spotkaniu z Prezydentem Miasta udział wzięli:
Bogdan Pastuszko – Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
Andrzej Pęcherek – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Handlowych Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
Waldemar Wójcik – Dyrektor Oddziału Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu
Maria Kuźmińska – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Strategii Rozwoju Urzędu Miejskiego 
w Przemyślu
Janusz Szostek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
   Informacje przedstawione przez przedstawicieli Karpackiej Spółki Gazownictwa potwierdziły możliwość wykorzystania złóż dla potrzeb mieszkańców miasta – w ich ocenie zasoby złóż oraz możliwości spółki pozwolą na wytworzenie energii niezbędnej do zapewnienia dostaw ciepłej wody dla całego miasta, a w połowie do ogrzewania budynków. Wskazali także na korzyści wynikające z proekologicznego charakteru takiej inwestycji (zmniejszona emisja CO2), a także możliwość finansowego zaangażowania się spółki 
w inwestycję. 
   Obydwie strony spotkania wyraziły wolę dokładniejszego zbadania kwestii inwestycji, tj. jej celowości pod względem ekonomicznym, jej zakresu, potrzeb miasta w tej dziedzinie, a także formy i podmiotów współpracy przy jej realizacji. 
  Ustalono, że Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wystosuje do Prezydenta Miasta Przemyśla list intencyjny ze wstępną ofertą wykorzystania zasobów gazu ziemnego znajdujących się na terenie Przemyśla. W odpowiedzi na list władze miasta ustosunkują się do oferty, określając potrzeby miasta w zakresie wykorzystania energii pochodzącej ze spalania gazu. W razie pozytywnej oceny oferty i potrzeb miasta powołany zostanie zespół roboczy, który określi szczegóły współpracy, jej formę i zakres początkowy inwestycji.
   Ramy czasowe prac oceniono wstępnie na 18 miesięcy – od czasu złożenia listu intencyjnego do zakończenia inwestycji.

WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA 

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-05-2005 14:52 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48

Na skróty