PREZENTACJA „MODRASZKA REBELA”

   W piątek 20 maja odbędzie się w Urzędzie Miejskim („sala narad”, g. 9.00) prezentacja poświęcona mającemu swoje stanowisko na terenie naszego miasta rzadkiemu motylowi - Modraszkowi Rebela (Maculinea rebeli). Informacje na jego temat oraz program ochrony jednej z największych w Polsce populacji tego motyla przedstawią dr Marcin Selezniew i Anna Stankiewicz z Katedra Entomologii Stosowanej SGGW.
Modraszek ma swoje stanowisko liczące ok. 1000 sztuk na terenie powstającego właśnie Przemyskiego Parku Sportowo-Rekreacyjnego. O motylu i sposobach zachowania jego populacji naukowcy z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opowiadać będą m.in. radnym Rady Miejskiej w Przemyślu, przedstawicielom organizacji ekologicznych i innych zajmujących się ochroną przyrody, a także zainteresowanym mieszkańcom.

Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta 

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-05-2005 14:49 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2009 11:32

Na skróty