19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Frekwencyjne „nie” dla referendum.

Znamy już oficjalne wyniki niedzielnego referendum. W Przemyślu do urn poszło 10,01 % uprawnionych do głosowania mieszkańców. W całej Polsce frekwencja wyniosła jedynie 7,80%. Oznacza to, że referendum nie jest wiążące.

Przypomnijmy, osoby biorące udział w referendum odpowiadały na trzy pytania: 

Pytanie 1: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”

Pytanie 2:  „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”

Pytanie 3: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

W Przemyślu za wprowadzeniem JOW-ów opowiedziało się 82,71 % wyborców. 14,59% głosujących wyraziło chęć utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa. „Tak” na pytanie trzecie dotyczące przepisów prawa podatkowego odpowiedziało 95,64% mieszkańców biorących udział w referendum.

Podobne tendencje są widoczne w skali kraju. Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, w całej Polsce za wprowadzeniem JOW-ów głosowało 78,75 % wyborców. Na pytanie drugie „Tak” odpowiedziało 17,37 %, a na pytanie trzecie 94,51 % głosujących w referendum.

Aby wynik referendum był wiążący, musiała wziąć w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Referendum z 6 września 2015 r. jest więc nieważne.

 

tekst: Dariusz Łapa

Sekretarz Miasta

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 09-09-2015 12:02
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-09-2015 12:02