10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH PRAC

Po wielomiesięcznych pracach na placu budowy Przemyskiego Parku Sportowo Rekreacyjnego są widoczne pierwsze efekty gołym okiem. Po zakończeniu prac podziemnych przystąpiono do kolejnego etapu realizacji inwestycji.
Przy ul. Pasteura rozpoczęło się tzw. wielkie palowanie, czyli wiercenie długich otworów, w których zostaną umieszczone specjalne zbrojenia zalane betonem.  Prace te mają za zadanie utworzyć silne umocowanie i podstawę dla powstających w tym miejscu ścian oporowych, oraz mostu. Jako ciekawostkę warto podać, że najdłuższy pal ma aż 19 metrów długości. Projekt przewiduje budowę, aż 16 takich pali. Budowany most ma zapewnić bezpieczną komunikację narciarzom, którzy nad ul Pasteura będą mogli przejechać na stok. W tym samym miejscu już niedługo ruszy budowa fundamentów pod stację napędową górnej kolejki.

Kolejny widocznym efektem prac jest budowla nad Rzeką San, gdzie umieszczone zostaną między innymi czerpnia (jeden z elementów systemu zaśnieżania stoku), okrągły zbiornik pompowni I, oraz prostokątny zbiornik pompowni II, a także budynek gdzie zainstalowane zostaną pompy wysokociśnieniowe.
Jest również wiele wykonanych prac nie widzialnych dla oka ludzkiego, polegały one na przygotowaniu i wykonaniu systemu odpowiadającego za odwodnienie stoku, a także systemu do sztucznego zaśnieżania stoku narciarskiego. 
Zawansowane są również prace w rejonie parkingu przy ul. Sanockiej, wkrótce rozpocznie się budowa stacji dolnej kolejki napędowej. 
W chwili obecnej równolegle z pracami budowlanymi prowadzone są przetargi na zakup niezbędnego sprzętu do obsługi stoku, bezpieczeństwa i łączności. Prowadzona jest również rekrutacja pracowników do obsługi stacji.

      

Wykonawca prac w imieniu firm zaangażowanych w inwestycję zapewnia o swojej woli i determinacji, ku temu aby najbliższy sezon narciarski był sezonem narciarskim również w Przemyślu.
Na zakończenie jeszcze jedna ciekawostka dotycząca modraszka Rebelii, choć później niż zwykle złożył jajeczka na liściach gorczyki krzyżowej, a jego przyszłość w dużej mierze uzależniona jest od mrówek wścieklic. Przy tej okazji trzeba przypomnieć, iż mrówki 1) wścieklice są nieodzownym elementem dla zamknięcia cyklu życia modraszka Rebelii. 

 


Foto: R. Kosterkiewicz
Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 08-08-2005 10:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48