30 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

I Kongres Samorządów Terytorialnych RP Obrona Terytorialna Kraju.

Prezydent Miasta Robert Choma wziął udział w I Kongresie Samorządów Terytorialnych RP Obrona Terytorialna Kraju obywającym się 2 września w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Organizatorami wydarzenia są Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Muzeum Armii Krajowej.

I Kongres Samorządów Terytorialnych RP Obrona Terytorialna Kraju to inicjatywa skierowana do wszystkich gmin, powiatów i województw w Polsce, federacji organizacji proobronnych i innych organizacji pozarządowych zaangażowanych w sprawy obronne kraju w celu zainicjowania debaty na temat roli wspólnot samorządowych w Obronie Terytorialnej Kraju od 1 stycznia 2016 r. Prawie 2500 gmin i 350 powiatów oraz 16 województw to struktury samorządowe wspólnot mieszkańców, które są naturalnym partnerem dla Prezydenta RP, Rządu i Wojska Polskiego w przygotowaniu struktur Obrony Terytorialnej Kraju. Dlatego tak ważne jest wypracowanie zasad i metod współpracy Wojska Polskiego z samorządami oraz mechanizmów finansowania, systemów szkolenia, uzbrojenia i wyposażenia jednostek OTK.

Prezydent Robert Choma wraz z innymi przedstawicielami ogólnopolskich i regionalnych związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego wziął udział w panelu dyskusyjnym Rola wspólnot samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich w Obronie Terytorialnej Kraju. 

 

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 02-09-2015 14:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-09-2015 14:09