14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stypendium Twórcze Miasta Przemyśla. Złóż wniosek do 15 września 2015 r.

Wydział Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury przypomina, iż 15 września upływa termin składania wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta.

Zgodnie z regulaminem, przyjętym Uchwałą Nr 155/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu Stypendium przyznawane jest osobom zajmującym się twórczością artystyczną na terenie miasta Przemyśla.

Formularz wniosku, szczegółowe informacje oraz regulamin dotyczącym przyznawania Stypendium Twórczego Miasta Przemyśla do pobrania w załącznikach lub bezpośrednio w Wydziale Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury (Rynek 1, pok.32)

Wniosek o przyznanie Stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1(parter)   lub przesłać drogą pocztową na adres Wydziału Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury, Urzędu Miejskiego w Przemyślu z dopiskiem na kopercie „Stypendium Twórcze Miasta Przemyśla".

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowych informacji o naborze udziela Wydział Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury, tel.16 675-20-83 lub 16 678-31-70).

PDFUchwała+regulamin Stypendium.pdf (1,39MB)

DOCwzór wniosku o przyznanie stypendium.doc (31,00KB)

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 02-09-2015 13:51
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 02-09-2015 13:55