6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dr Gerold Ortner – Konsul Honorowy RP w Grazu odznaczony medalem Zasłużony dla Miasta Przemyśla.

28 sierpnia  w sali narad Urzędu Miejskiego odbyła się uroczystość wręczenia Honorowego Wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Przemyśla” dla Konsula Honorowego RP z Grazu (Austria).

W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla odznaczenie wręczył Grzegorz Hayder – Zastępca Prezydenta. Wyróżnienie zostało przyznane m.in. za zaangażowanie i działania na rzecz rozwoju kontaktów między Przemyślem a Styrią, pomoc w utrzymaniu i renowacji cmentarzy wojennych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej.
Pan Konsul Ortner  podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę stwierdzając przy tym, że wypełniał tylko swoje obowiązki Konsula. Odniósł się również do dobrej współpracy z Przemyską Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. w zakresie utrzymania i renowacji cmentarzy, wspomniał również kilka wydarzeń i projektów zrealizowanych wspólnie z miastem Przemyśl na przestrzeni kilku lat.
Krótkie przemówienie pana Konsula w języku polskim odczytała jego żona – Steffanie Ortner, która od wielu lat pomaga mężowi w pracy w Konsulacie.

 

 

Szanowny Panie Prezydencie!

Szanowne Panie i szanowni Panowie!

Ponieważ wielu z Państwa znam już od wielu lat, mogę powiedzieć:

Drodzy Przyjaciele!

W Austrii i w Województwie Styrii ze stolicą w Grazu Miasto Przemyśl ma szczególną opinię. W okresie Monarchii Austro-Węgierskiej wielu naszych krajanów służyło w Twierdzy w Przemyślu. Podczas trzech walk o Twierdzę wielu poległo i tu zostało pochowanych.

W Przemyślu stoimy przed zbiorowymi grobami, w krórych są pochowani członkowie rosyjskiej, niemieckiej i austro-węgierskiej armii. Również wielu Polaków służyło w armii austro-węgierskiej. Także ojciec polskiego kanonizowanego Papieża Jana Pawła II był podoficerem w tej armii.

Obecnie jest wiele kontaktów między Miastem Przemyśl i Styrią. Często styryjskie grupy kulturalne gościły w Przemyślu. W Dniach Europy w Grazu aktywnie uczestniczyły grupy z Przemyśla. Projekt wspierany przez Unię Europejską został wyróżniony przez międzynarodowe jury. W trakcie trwania projektu odbyło się wiele interesujących spotkań.

Pan Prezydent Choma był dwa razy w Grazu i zapoznawał się z miejskimi projektami. Na duże uroczystości upamiętniające w zeszłym roku przyjechali nawet muzycy gwardyjscy naszej armii. To jest tylko kilka przykładów naszej współpracy.

Dziękuję wszystkim Państwu i szczególnie Panu Prezydentowi Chomie za to odznaczenie. Właściwie to nie zasłużyłem na to odznaczenie, ponieważ wypełniałem tylko mój obowiązek Konsula.

Również dzisiaj Przemyśl ma strategicznie ważne położenie. To miasto jest ogniwem do Ukrainy. Niestety na wschodzie tego kraju dochodzi do walk. Dalszy los Ukrainy jest ważny nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. Mamy nadzieję na stabilizację
i pokój. To, co wydarzyło się w minionym stuleciu podczas obydwu wojen światowych z wieloma milionami ofiar niech będzie przestrogą.

Unia Europejska jest potężnym projektem pokojowym. W obrębie Unii Europejskiej wojny są niemożliwe. Niestety w pobliżu nadal dochodzi do wojny terroru. Teraz Austria jest konfrontowana z ogromną falą uchodźców.

Dziękuję Państwu jeszcze raz za odznaczenie. Cieszę się, że również moja żona została zaproszona do Przemyśla, która dużo pomaga mi w Konsulacie. Życzę Miastu Przemyśl pomyślnego rozwoju w pokoju i wolności. Również Państwu życzę dużo szczęścia, powodzenia i błogosławieństwa Bożego.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 01-09-2015 14:42
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 18-09-2015 09:09