11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

BGK AGENTEM EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

 W dniu 14 lipca br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miejską w Przemyślu, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który będzie Agentem Emisji Obligacji Komunalnych Miasta Przemyśla.

Emisja obligacji dokonywana jest w trybie oferty niepublicznej, skierowanej do inwestorów w liczbie nie większej niż 300 osób.
   Bank Gospodarstwa Krajowego zobowiązał się do nabycia całości obligacji na rachunek własny. BGK obejmie łącznie cztery serie emisji obligacji na które składa się 1000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 10 000 zł każda na łączną kwotę 10 000 000 zł. 
Wartość Obligacji oferowanych w poszczególnych seriach będzie zgodna z kwotami zaproponowanymi w uchwale Rady Miejskiej w Przemyślu i wynosić będzie:
• Obligacje 5-letnie - 2 000 000 zł
• Obligacje 6-letnie - 2 000 000 zł
• Obligacje 7-letnie - 2 000 000 zł
• Obligacje 7-letnie - 4 000 000 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego jest wyspecjalizowany w obsłudze programów 
i funduszy rządowych oraz obsłudze jednostek sektora finansów publicznych, oferuje kompleksowy zakres usług bankowych dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Opublikował:  | Data publikacji: 18-07-2005 17:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48