14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

MODERNIZACJA ul. LWOWSKIEJ w PRZEMYŚLU

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl Projektu pn. „Modernizacja ulicy Lwowskiej w Przemyślu, w km od 0 + 000 do 0 + 500 – II etap”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, - w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych, linia budżetowa PL2002/000 – 580.03.05.  

– II etap” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, - w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych, linia budżetowa PL2002/000 – 580.03.05.

Spełniając zapisy umowy grantowej z dnia 31 listopada 2004 roku pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Współpracy Przygranicznej Phare a Inwestorem – Gminą Miejską Przemyśl, do dnia 31 lipca br. planuje się wykonać następujące elementy wchodzące w skład rzeczowy projektu:

- kanalizacja deszczowa,
- oświetlenie drogowe
- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie 
   warstwy ścieralnej nawierzchni w na powierzchni 3 754 m2.

Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia ruchu tranzytowego w kierunku Drogowego Przejścia Granicznego w Medyce oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze.

Opublikował:  | Data publikacji: 12-07-2005 13:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48