10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przyjmowanie zgłoszeń osób do uczestnictwa w Domu Dziennego Pobytu „SENIOR-WIGOR”

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego pn.  „Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” zapraszamy  osoby w wieku powyżej 60 roku życia, zainteresowane udziałem w zajęciach prowadzonych w takim ośrodku wsparcia o zgłaszanie swoich kandydatur (DOCXFormularz zgłoszenia (16,79KB)).

Podmiot wybrany w drodze konkursu do prowadzenia Domu Dziennego Pobytu przypuszczalnie rozpocznie działalność od miesiąca września bieżącego roku.

Uczestnictwo  w DDP „Senior – WIGOR” do końca bieżącego roku będzie bezpłatne.

Dla osób mniej samodzielnych będzie zapewniony transport z miejsca zamieszkania do ośrodka wsparcia.

Działalność bieżąca  DDP „Senior- WIGOR”  polegać będzie na realizacji podstawowych usług w wymiarze 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, mających na celu:

  1. udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego,
  2. zapewnienie jednego posiłku ,
  3. oraz innych usług dostosowanych do potrzeb seniorów.

Zgłoszenia można przesyłać  do dnia 07.09.2015r. pocztą na adres:

Urząd Miejski w Przemyślu
Wydział Spraw Społecznych
ul. Rynek 1
lub  e-mail

Przesłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca w Domu Dziennego Pobytu.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń zostanie opracowany tryb kwalifikowania osób do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Dom Dziennego Pobytu.

 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 25-08-2015 11:22
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 25-08-2015 11:39