2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Karl Ernst Neumann - wyróżniony tytułem Zasłużony dla Miasta Przemyśla.

Dziś tj. w piątek 21 sierpnia br. w obecności członków Towarzystwa Przyjaciół Przemyśl-Paderborn, Robert Choma Prezydent Miasta udekorował Honorowym Wyróżnieniem „Zasłużony dla Miasta Przemyśla” p. Karla-Ernsta Neumanna za wieloletni wkład w budowę, podtrzymywanie i rozwój współpracy pomiędzy miastami partnerskimi Przemyśl i Paderborn. Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy przez ten czas angażowali się we współpracę i przyczyniali do budowy wzorowych relacji partnerskich. Takie spotkania jak to dzisiejsze są podsumowaniem pewnego etapu współpracy i otwarciem nowego jej rozdziału. Serdecznie gratuluję przyjacielowi Przemyśla Karlowi-Ernstowi tego wyróżnienia i życzę wszelkiej pomyślności w podejmowanych wyzwaniach - powiedział w swoim wystąpieniu prezydent Choma. Samorząd miasta reprezentował również Dariusz Łapa Sekretarz Miasta.

Karl Ernst Neuman - wyróżniony tytułem Zasłużony dla Miasta Przemyśla.
fot. R. Porada

Nowe wyróżnienie przyznawane jest osobom za szczególne zasługi dla Miasta Przemyśla i jego mieszkańców oraz za kształtowanie pozytywnego wizerunku Miasta. Z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia mogą wystąpić zarówno Prezydent Miasta Przemyśla, grupa 5 radnych, jak również organizacje społeczne, instytucje i inne podmioty prawne działające na terenie Miasta Przemyśla, a także grupa 50 mieszkańców, korzystających z pełni praw publicznych. Wnioskodawcą w tym przypadku był Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla.

Karl Ernst Neuman - wyróżniony tytułem Zasłużony dla Miasta Przemyśla.

fot. R. Porada

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl