10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

BO18 - Relaks dla Babci, Dziadka i Wnuka”.

Wykorzystując teren parku przy Pałacu Lubomirskich proponowane jest zagospodarowanie przestrzeni dla celów rekreacyjnych  formie siłowni zewnętrznej. Głównym celem wniosku jest integracja różnych grup wiekowych, dlatego wnioskodawca proponuje:

  • dla babci i dziadka – zainstalowanie urządzeń siłowni przystosowanych dla kilku osób ćwiczących równocześnie: dla wysiłku siłowego, aerobowego i sprawnościowego, które jednocześnie byłyby elementem rehabilitacji sprawnościowej również dla osób niepełnosprawnych,
  • dla wnuka – od najmłodszego do najstarszego – zainstalowanie zestawu duża forteca i 3 elementy bujaków na sprężynie.

Korzystanie z urządzeń wchodzących w skład siłowni nie wymaga pomocy ze strony instruktora, każde urządzenie posiada instrukcje obsługi w połączeniu z zakresem przykładowych ćwiczeń, ponadto urządzenia przystosowane są do warunków atmosferycznych i nie wymagają specjalistycznej konserwacji oraz dodatkowych kosztów utrzymania. Miejsce wskazane do lokalizacji siłowni zewnętrznej jest ogólnodostępne z łatwością dojazdów autobusami MZK z obu stron parku.

Z uwagi na sąsiedztwo szkół, ich bazy dydaktyczno-wychowawczej i sportowej, kampusu PWSW, przedszkola im. Marii Montessori, Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Bakończycka 1, wskazana forma uzupełniłaby funkcjonującą bazę rekreacyjno-sportową i nabrałaby rzeczywistego kształtu miejsca Integracji Wielopokoleniowej.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 300 00,00 zł

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 20-08-2015 08:07
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 21-08-2015 11:55