7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

BO11 - Przystosowanie drogi dojazdowej i wejścia do budynku SOSW Nr 3 im. K. Wielkiego w Przemyślu od strony ul. Tatarskiej do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się korzystających z usług edukacyjno-opiekuńczych, diagnostycznych i reha

Przystosowanie drogi dojazdowej i wejścia do budynku SOSW Nr 3 im. K. Wielkiego w Przemyślu od strony ul. Tatarskiej do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się korzystających z usług edukacyjno-opiekuńczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych w SOSW Nr 3, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Szpitala Miejskiego w Przemyślu.

Opis projektu: Projekt zakłada modernizację drogi wewnętrznej bezpośrednio przylegającej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Przemyślu (od strony ul. Tatarskiej) wraz z chodnikiem i parkingiem oraz powiększenie ilości miejsc parkingowych z dostosowaniem całości dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się i niepełnosprawnych, korzystających z usług edukacyjno-opiekuńczych i rewalidacyjnych w SOSW Nr 3, diagnostycznych w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i rehabilitacji leczniczej w Przychodni Rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej Szpitala Miejskiego w Przemyślu, mających siedzibę w ww. budynku. Celowym wydaje się również zagospodarowanie wyżej opisanej modernizacji terenu zielonego z pięknym drzewostanem poprzez zamontowanie ławek, koszy i innej małej architektury dla celów rekreacyjnych mieszkańców Przemyśla. Istniejąca droga dojazdowa jest wykonana z nawierzchni betonowej i wykazuje duże ubytki co całkowicie eliminuje możliwość bezpiecznego i samodzielnego poruszania się osób z trwałymi lub czasowymi dysfunkcjami narządu ruchu. Chodnik wykonany jest z płytek drogowych w znacznym stopniu uszkodzonych z wyraźnymi miejscami zapadania się, z krawężnikami z ogromnymi ubytkami. Taki stan nawierzchni dróg i chodnika stanowi dużą barierę w przemieszczaniu się klientów i pacjentów ww. instytucji. Istniejąca ilość miejsc parkingowych nie jest wystarczająca dla osób korzystających codziennie z usług PPP, zabiegów rehabilitacyjnych w Przychodni Szpitala Miejskiego oraz uczniów dowożonych do Ośrodka.

W związku z powyższym niezbędnym jest wykonanie zgodnie z aktualnymi przepisami budowlanymi nowej nawierzchni drogi, chodnika i parkingu z kostki brukowej, betonowej, bezfazowej (wymóg dla osób niepełnosprawnych) oraz zagospodarowanie terenu zielonego z małą architekturą (ławki, kosze).   

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 300 000,00 zł

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 20-08-2015 07:50
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 21-08-2015 11:49