Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MEDAL WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DLA PREZYDENTA CHOMY

Na odbywającym się 28 czerwca br. w Krakowie XVIII Walnym Zgromadzeniu Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma otrzymał pamiątkowy medal województwa małopolskiego za "kultywowanie więzi i rozwijanie współpracy w ramach historycznej Małopolski". 

  Podobne wyróżnienie z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Piotra Boronia otrzymał także wiceprezydent Bielska Białej Henryk Juszczyk oraz Robert Korzeniowski "za zasługi dla propagowania ducha szlachetnej rywalizacji poprzez sport i krzewienie idei olimpizmu wśród najmłodszych pokoleń" i Bogdan Borusewicz "legendarny współzałożyciel i przywódca "Solidarności", dzięki której odrodził się samorząd terytorialny". Medal przedstawia na awersie opiekunów Małopolski: Bolesława Wstydliwego, jego żonę Kingę i św. Stanisława. Na rewersie umieszczony został dzisiejszy kształt naszego województwa. 
  XVIII Walne Zgromadzenie Delegatów SGiPM odbywało się pod hasłem 15-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce i 25-lecia „Solidarności”. Uczestniczący w spotkaniu przed rozpoczęciem obrad wzięli udział w Mszy Świętej w intencji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II odprawionej przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Kaplicy Papieskiej Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. 
W części roboczej walnego zgromadzenia przyjęto m.in. stanowisko SGiPM „w sprawie rażącego braku środków z Budżetu Państwa na wypłaty stypendiów socjalnych”. Delegaci wskazują w nim, że w tym roku budżet państwa przeznaczył na stypendia socjalne 242, 5 mln zł, podczas gdy wg szacunków gmin potrzeba ok. 1 mld zł. Ponadto samorządy gminne postawione zostały przed niemożliwym do realizacji zadaniem opracowania regulaminów zawierających m.in. gradację wysokości stypendiów w zależności od dochodów, zasady dotyczące rozliczania uzyskanych kwot w sytuacji, gdy nie znane były dane finansowe określające wysokość środków dla poszczególnych gmin. Jako skandaliczne oceniono także wprowadzenie stypendiów w trakcie roku szkolnego bez zagwarantowania pokrycia 75% brakujących środków finansowych. W ten sposób drastycznie naruszono konstytucyjną zasadę zapewnienia pełnych środków dla nowych zadań samorządów.

WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA