BO8 - Modernizacja betonowego boiska szkolnego i budowa miasteczka ruchu dla rowerów przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu.

Opis projektu: Projekt dotyczy: os. Warneńczyka, os. Wieniawskiego, os. Kmiecie. Na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się boisko betonowo/asfaltowe o wymiarach 20m X 40m z drenażem i studzienkami odpływowymi. Obok boiska znajduje się teren zielony, wystarczający do wybudowania miasteczka ruchu dla rowerów. Wielofunkcyjność boiska zapewni zamontowanie nowych elementów:

dwóch bramek do piłki ręcznej, dwóch zestawów do siatkówki/badmintona, czterech tablic do koszykówki, dwóch piłkochwytów.

Główne etapy realizacji:

  • przygotowanie nawierzchni istniejącego boiska oraz rozbieżni do pokrycia nową nawierzchnią,
  • zamontowanie tulei do mocowania bramek do piłki ręcznej i słupów do siatkówki/badmintona,
  • pokrycie w/w nawierzchni boiska podbudową elastyczną oraz warstwą poliuretanową,
  • odnowienie istniejących słupów do koszykówki i zamontowanie nowych tablic,
  • wykonanie podbudowy i położenie kostki brukowej pod częścią jezdną miasteczka ruchu drogowego, wykonanie części trawiastej, ustawienie toru przeszkód.

Aktywność ruchowa jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych wartością nieocenioną zarówno z punktu widzenia zdrowotnego, jak i społecznego. Wysoki standard obiektów sportowych gwarantuje komfortowe i przede wszystkim bezpieczne spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny. Niewątpliwie boisko wielofunkcyjne mogłoby stać się obiektem nie tylko niezwykle potrzebnym w realizacji zajęć z wychowania fizycznego, ale również umożliwiłoby propagowanie pozytywnych postaw w środowisku lokalnym.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 300 000,00 zł

Opublikował(a): Rafał Porada Data publikacji: 20-08-2015 07:44 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 21-08-2015 11:47

Na skróty