7.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

BO5 - Etap II – Wielopokoleniowy park wypoczynku, sportu i rekreacji.

W ramach projektu zrealizowana zostałaby rozbudowa powstałej wcześniej inwestycji na terenie działek należących do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 przy ul. Bohaterów Getta, na którą zabrakło środków finansowych. Rozbudowa podobnie jak wcześniej miałaby charakter wypoczynkowo-sportowo-rekreacyjny i uzupełniałaby park o elementy wskazywane przez mieszkańców w różnym wieku. 

W ramach projektu zostałoby zrealizowane:

  • budowa około 200 m pętli asfaltowej o szerokości około 2,5 m do bezpiecznej jazdy dla dzieci na rowerkach, rolkach, deskorolkach czy też spacerów,
  • montaż pętli asfaltowej trzech przeszkód dla rolkowców, deskorolców i użytkowników rowerów typu BMX,
  • rozbudowa skateparku ze 160m2 o kolejne 110m2,
  • budowa oświetlenia całego terenu,
  • montaż nowych ławek i koszy na śmieci wzdłuż pętli asfaltowej,
  • montaż stojaków na rowery,
  • urządzenie zieleni na całym terenie .

Potrzeba realizacji opisanego projektu wynika ze zgłaszanych przez ogromną ilość użytkowników tego miejsca rekreacji – potrzeb i braków, których realizacja w znacznym stopniu poprawiłaby komfort użytkowania tego terenu oraz zwiększyłaby jego atrakcyjność. Dzięki rozbudowie skateparku jednocześnie możliwe będzie korzystanie z niego przez większą ilość osób.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 300 000,00 zł

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl