BO2 Remont i doposażenie Sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl

Realizacja zadania ma na celu remont Sali widowiskowej polegający na odnowieniu parkietu oraz odmalowaniu ścian, jak również wyposażenie Sali w nowe krzesła, nagłośnienie, przenośne oświetlenie. MDK od 1951 r. zajmuje się edukacją artystyczną, pomaga i wspiera rozwój utalentowanych dzieci. Sala widowiskowa ma szczególne znaczenie, jest to miejsce, gdzie można pokazać efekty pracy twórczej, zorganizować koncert, przedstawienie teatralne. Sala wykorzystywana jest codziennie na różnego rodzaju zajęcia. Intensywność działań oraz niezrealizowane od wielu lat remonty powodują konieczność zaplanowania takich prac w najbliższym czasie. Sala widowiskowa pełni ważną rolę w działalności młodzieżowym domu kultury. Sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy jest przestarzały, nie spełnia prawidłowo swojej funkcji. W związku z rozwojem technologii nawet amatorski ruch artystyczny potrzebuje profesjonalnego sprzętu. Zakup odpowiedniego sprzętu pozwoliłby rozszerzyć ofertę organizacji imprez i zainteresować większe kręgi dzieci i młodzieży. Sala widowiskowa pełni rolę punktu spotkań dla rodziców, uczestników zajęć również z innych placówek edukacyjnych.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 54 000,00 zł

Opublikował(a): Rafał Porada Data publikacji: 20-08-2015 07:35 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 21-08-2015 11:31

Na skróty