7.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

BO1 - Minipark sportowo-rekreacyjny przy Szk. Podstaw. Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu.

Minipark sportowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu będzie służyć mieszkańcom dzielnicy Starego Miasta oraz uczniom Szkoły. Projekt obejmowałby zainstalowanie leżącej przy ul. Sienkiewicza 8 przyrządów do ćwiczeń rekreacyjno-siłowo-sprawnościowych na otwartym powietrzu oraz stołu do gry w szachy lub warcaby. Ważnym punktem tej inwestycji byłaby również wymiana ogrodzenia od ul. Wyb. J. Piłsudskiego co zapewni poprawę estety i zagwarantuje bezpieczeństwo zarówno użytkownikom obiektu, jak i uczestnikom ruchu drogowego. Planowane przedsięwzięcie objęłoby poprawę ciągów komunikacyjnych znajdujących się w obrębie boiska szkolnego i placu zabaw, przebudowę istniejącego ogrodzenia przy boisku szkolnym (ul. Sienkiewicza 8), zainstalowanie miejsc do odpoczynku (ławki) i rozbudowę istniejącego monitoringu w celu objęcia nim znacznej części ul. Sienkiewicza. 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 110 085,00 zł

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl