2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Porozumienie na rzecz propagowania idei obronności państwa.

14 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim reprezentowanym przez Prezydenta Miasta oraz Stowarzyszeniem ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Cele porozumienia będą realizowane poprzez projekt szkoleniowy pn. Lekka Piechota Obrony Terytorialnej działający w województwie podkarpackim.

Ze strony ObronaNarodowa.pl porozumienie zostało parafowane przez Dowódcę Podkarpackiego Plutonu Obrony Terytorialnej Tadeusza Mikę. Obecni na spotkaniu byli również jego Zastępca Łukasz Kasprzak, a także dowódcy tworzącej się przemyskiej drużyny Obrony Terytorialnej Wojciech Kulan.

Głównym celem działającego od czterech lat w Polsce Stowarzyszenia jest odbudowa obrony terytorialnej. Zawiązywanie struktur i szkolenia mają na celu zaangażowanie lokalnej społeczności w ideę obronności, przygotowanie działań na wypadek np. klęski żywiołowej. Poprzez porozumienia z miastami takimi jak Przemyśl prowadzona jest też promocja zawodowej służby wojskowej oraz służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, przygotowywanie młodzieży – członków ObronaNarodowa.pl do służby wojskowej i obrony cywilnej, realizacja innych wspólnych przedsięwzięć lokalnych, a także wzajemna promocja.

LPOT_1.jpeg

LPOT_2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl