17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

13 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego., które było poświęcone analizie sytuacji w mieście oraz ocenie zagrożeń wynikających z utrzymujących się wysokich temperatur.

W gronie zaproszonych jednostek i instytucji na spotkaniu z udziałem Prezydenta Miasta Roberta Chomy, Zastępcy Prezydenta Janusza Hamryszczaka oraz Sekretarza Miasta Dariusza Łapy, znalazły się: Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Polska Grupa Energetyczna o/Zamość, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie o/Przemyśl, PWiK Sp. z o.o., Straż Miejska, MOPS, Szpitale Wojewódzki i Miejski, a także przedstawiciele wydziałów Urzędu.

Z informacji przedstawionych na posiedzeniu wynika, że w najbliższych dniach nie zmieni się poziom wody w Sanie, brak jest również prognoz, co do większych opadów. Niemniej jednak PWiK zapewnia, że chociaż poziom wody na ujęciu jest niski, ale stabilny i nie ma zagrożeń dla mieszkańców, jeżeli chodzi dostawy wody do mieszkań. Wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody mieszczą się w normie. Czynne są zdroje uliczne. Zagrożeń nie zgłasza także przemyski Sanepid, badający jakość wody w przemyskich pływalniach i na wodnym placu zabaw, a także warunki sanitarne w barach i restauracjach.

 

 

Dostawy prądu dla mieszkańców również pozostają niezagrożone, ograniczenie dotyczyło jedynie trzech zakładów produkcyjnych w Przemyślu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stale monitoruje poprzez opiekunki środowiskowe osoby starsze nie posiadające opieki rodziny, a także osoby niepełnosprawne poprzez pracowników socjalnych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba na osoby wymagające pomocy czekają miejsca w domach opieki społecznej, jednak do tej pory takich sygnałów nie stwierdzono. Na zagrożenie ze strony upałów dla osób starszych wychodzących na zewnątrz szczególną uwagę zwracają także funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 13-08-2015 23:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-08-2015 23:09