POPARCIE NOT-U DLA STOKU NARCIARSKIEGO

Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Przemyślu poinformowała Prezydenta Miasta

o podjęciu przez Zarząd Rady uchwały w sprawie niedawnego pisma organizacji społecznych i gospodarczych dotyczącego budowy stoku narciarskiego. Ośmiu członków Zarządu (Marian Kołodziej, Zenon Wróblewski, Jerzy Gruszecki, Marian Baran, Stanisław Szarzyński, Maciej Patoczka, Klaudiusz Rożek, Jan Ganczarski) podpisanych pod uchwałą „odcina się w całości od pisma skierowanego do Radnych Miasta Przemyśla w sprawie zaniechania prac przy rozpoczętej budowie kompleksu sportowego przy ul. Sanockiej w Przemyślu”. Sygnatariusze dokumentu wyrazili także swoje poparcie dla tej inicjatywy dotyczącej „tak długo oczekiwanej budowy kompleksu sportowego niezbędnego dla rozwoju sportu, rekreacji i wypoczynku mieszkańcom naszego miasta i powiatu, oraz stworzenia zaplecza technicznego dla rozwoju sportu i turystyki krajowej i zagranicznej”. Zadeklarowali także w miarę potrzeby pomoc w zakresie naukowo-technicznym.

Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-06-2005 18:46 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 14:48

Na skróty