2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podpisano porozumienie o współpracy

W dniu 31 maja 2015 r., w trakcie IV Pikniku Organizacji Pozarządowych, dokonano podpisania porozumienia o współpracy w ramach partnerstwa na rzecz integracji i rozwoju Miasta Przemyśla.

Partnerstwo tworzą: Prezydent Miasta Przemyśla; Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji, Sekcja Polska, Region  w Przemyślu; Uczniowski Klub Sportowy Gladiator; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Integracja" oraz Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Partnerstwo stawia sobie za cel zintegrowanie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, w tym tych posiadających status organizacji pożytku publicznego, działających w sferze zadań publicznych, samorządu lokalnego oraz innych podmiotów działających na rzecz rozwoju, partnerstwa, działań edukacyjnych, zdrowego stylu życia, turystyki, kultury, sportu i promocji Miasta Przemyśla.

Cele Partnerstwa to m.in.: realizacja wspólnych projektów; współdziałanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw; podejmowanie przedsięwzięć animujących do współdziałania różne grupy społeczne, zmierzające do rozszerzenia niniejszego partnerstwa o inne instytucje publiczne i przedsiębiorców; rozwój Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz pozyskiwanie środków finansowych na działania partnerskie.

Partnerstwo jest otwarte na współpracę z innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, firmami, osobami fizycznymi zainteresowanymi podobną problematyką.

Zapraszamy do włączenia się w Partnerstwo.

Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych: Robert Gawlik, Rynek 26, tel. 16 670 40 88; e-mail: pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl