10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Jubileusz 30-lecia Polskiego Komitetu Zwalczania Raka

W dniu 27 czerwca 2015 r. w Centrum Medyczno-Społecznym Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85 odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu 30-lecia powstania w Przemyślu Polskiego Komitetu Zwalczania Raka. W spotkaniu wzięli udział Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, Senator Andrzej Matusiewicz oraz członkowie i sympatycy PKZR.

Spotkaniu przewodniczył Prezes dr Jan Hołówka, który przypomniał początki działalności Komitetu w Przemyślu:

30 czerwca 1985 r. spotkaliśmy się po raz pierwszy w gronie sympatyków mojego pomysłu, aby Przemyśl także zaistniał na mapie profilaktyki chorób nowotworowych. Byliśmy wtedy pierwszym oddziałem Polskiego Komitetu Zwalczania Raka z siedzibą w Warszawie, poza stolicą. Na początku było nas tylko 20 aktywnie działających osób.
Również dzięki nam powstał pierwszy w Polsce i aktywny do dzisiaj Onkologiczny Telefon Zaufania; w lutym br. minęło 25 lat od kiedy pierwszy raz zadzwonił.
Komitet od pewnego czasu ma w swojej nazwie Oddział Podkarpacki, a to ze względu na fakt, iż Zarząd Główny PKZR w Warszawie uznał naszą działalność za wykraczającą znacznie poza granice miasta i powiatu przemyskiego. 
Pierwsze badania profilaktyczne w ramach tzw. Białej Niedzieli objęły ponad 200 osób z terenu miasta Przemyśla. A dzisiaj możemy się poszczycić przebadaniem 1335 kobiet w ramach profilaktyki nowotworów piersi, których efektem było wówczas objęcia opieką w Poradni Onkologicznej aż 87 osób. 

Komitet prowadzi niezmiennie profilaktykę bierną i czynną w zwalczaniu schorzeń nowotworowych. W ramach profilaktyki biernej wydawane są afisze, ultoki, kalendarze zwracające szczególną uwagę na przyczyny zachorowania na nowotwory, prowadzone są pogadanki, udzielane wywiady prasowe, współorganizowane sympozja naukowe. Warto wspomnieć, iż 3-krotnie zorganizowano bieg uliczny pod hasłem „Wyganiamy raka”, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Komitet współorganizował także akcję „Włosy na peruki” wśród młodzieży gimnazjalnej; akcja ta spotkała się z bardzo szerokim zainteresowaniem, co wskazuje na fakt, iż młodzież jest coraz bardziej uwrażliwiona na ewentualne problemy zdrowotne i pomoc chorym.

W ramach profilaktyki czynnej osiągnięciem Komitetu jest przebadanie wszystkich chętnych kobiet z terenu byłego województwa podkarpackiego z wyłączeniem tylko 4 gmin. Udało się to dzięki aktywności wiernych członków stowarzyszenia, którzy poświęcali swój wolny czas, by pojechać i zachęcić kobiety do skorzystania z badań.

Obecnie profilaktyka raka piersi polega na badaniach przesiewowych (tzw. skrining), czyli wykonywaniu badań mających na celu wykrycie nowotworu, gdy nie ma jeszcze objawów choroby oraz na prowadzeniu aktywnych działań w celu jak najwcześniejszego wykrycia nowotworu (profilaktyka wtórna). Wczesne wykrycie raka piersi umożliwia jego całkowite wyleczenie -  wyjaśnia dr Jan Hołówka.

W ramach profilaktyki czynnej Komitet przeprowadził bezpłatne badania cytologiczne oraz rozdał testy pod kątem wykrywalności raka prostaty oraz na krew utajoną pod kątem diagnostyki nowotworów jelita grubego.

Obecnie naszym głównym zadaniem jest uświadamianie społeczeństwa, że nowotwór złośliwy wykryty we wczesnym stadium jest uleczalny. Niestety, pokutuje jeszcze takie przekonanie, że walka jest bez sensu, ale pocieszający jest fakt, iż młodzież i ludzie w średnim wieku podchodzą już do tego problemu bardziej świadomie i z mniejszym lękiem -  dodał Prezes PKZR.

Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do wyróżnienia osób, które szczególnie zasłużyły się w działalności Komitetu.   

 

Onkologiczny Telefon Zaufania

16 678 69 81 lub 603 078 490

 

 

 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 17-07-2015 11:35
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 17-07-2015 11:48