4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Władze Przemyśla wraz z "Solidarnością" w obronie Rejonu Energetycznego

DSC_5108.jpeg
Konferencja zorganizowana została wspólnie przez przemyski samorząd i Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”. Jej tematem było zlikwidowanie Rejonu Energetycznego w Przemyślu. W konferencji uczestniczyli: wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu Lucyna Podhalicz, zastępca prezydenta Miasta Janusz Hamryszczak, stronę związkową reprezentowali: Bronisław Beńko zastępca przewodniczącego Zarządu Rregionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Przemyska oraz Teresa Kroczykowska sekretarz zarządu.

Przemyski samorząd w sprawie likwidacji Rejonu Energetycznego w Przemyślu przedstawił swoje stanowisko podejmując 25 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej rezolucję, która skierowana została m.in. do władz spółki PGE oraz do władz państwowych. W przyjętym przez radnym dokumencie zwracano uwagę m.in. na szereg przesłanek, które wykluczają merytoryczne uzasadnienie podjętych przez PGE decyzji. Do najważniejszych argumentów przemawiających za zdecydowaną postawą władz samorządowych za zachowaniem Rejonu Energetycznego w Przemyślu są te które zmierzają do:

a) zachowania miejsc pracy,

b) utrzymywaniu w dobrej kondycji jakości usług skierowanych do odbiorców indywidualnych jak i zbiorowych (zakłady pracy , miasto),

c) potrzeb związanych z rozwojem gospodarczym regionu,

Rejon Przemyski należał do jednego z największych w ramach dotychczasowych struktur zarówno pod względem obsługiwanych odbiorców jak i sprzedaży energii. Ponadto operował w bardzo trudnym terenie (górzystym i zalesionym) wymagającym do pracowników bardzo dużego doświadczenia i wiedzy.

Przeprowadzona konsolidacja rejonów w wyniku którego Rejon Przemyski włączony został do jarosławskiego, przyniosła powstanie 4 rejonów w których Rejon Zamojski objął 108 000 odbiorców, Rejon Chełmski 105 000 i Rejon Jarosławski 130 000. Czwarty ulokowany został w Tomaszowie Lubelskim i zakresem swojej działalności objął jedynie 81 000 (i to tylko dzięki przejęciu części terenów od Rejonu Jarosławskiego).

Należy podkreślić, że liczba mieszkańców miast – siedzib rejonów oraz ilość odbiorców jest jednym z  najważniejszych parametrów oceny rejonów energetycznych, gdyż wiążę się automatycznie z koniecznością zapewnienia jak najbliżej dużych skupisk ludności – odbiorców, zakładów pracy, odpowiednich zasobów sprzętu i dobrze przygotowanych pracowników.

Przykładem może pozostać sposób w jaki została przeprowadzona konsolidacja rejonów w sąsiednim Oddziale Rzeszowskim gdzie pozostało 7 rejonów (konsolidacja objęła tam tylko 20% struktur a w Zamojskim 70%). Rejony te obejmują swoim działaniem od 55 000 do 75 000 tysięcy odbiorców.

Lucyna Podhalicz podczas konferencji prasowej powiedziała m.in.: Nie znajdujemy więc argumentów merytorycznych, które by uzasadniały podjęcie takich decyzji.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” podkreślali że obecnie w Przemyślu nadal pozostaje sprzęt, baza techniczna, bardzo dobrzy i doświadczeni pracownicy. Niestety już rozpoczyna się de facto likwidacja miejsc pracy co niestety obniża też jakość świadczonych usług – ewidentnie widać, że działania firmy zmierzają w ten sposób do obniżenia jakości świadczonych usług i dalszej likwidacji miejsc pracy i to w okresie gdy zapotrzebowanie na dostarczaną energię jest jednym z podstawowych warunków ściągania inwestorów.

Opublikował:  | Data publikacji: 16-07-2015 12:20
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-07-2015 15:22