7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja w sprawie spotkania dotyczącego połączenia Szpitala Miejskiego w Przemyślu z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

W dniu 9 lipca br. na terenie Szpitala Miejskiego w Przemyślu odbyło się spotkanie dotyczące połączenia Szpitala Miejskiego w Przemyślu z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

W spotkaniu wzięli udział: Z-ca Prezydenta Miasta Przemyśla – Grzegorz Hayder, p.o. Dyrektora Szpitala Miejskiego w Przemyślu – Maciej Lewicki, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – Piotr Ciompa, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM w Przemyślu - Danuta Wiech oraz pracownicy Szpitala Miejskiego w Przemyślu.

Podczas spotkania omówiono kwestie związane z koncepcją połączenia obu placówek i wynikającymi z niej konsekwencjami zarówno dla odbiorców świadczeń zdrowotnych (pacjentów), jak też załogi Szpitala Miejskiego w Przemyślu.

Równocześnie zasygnalizowano potrzebę odbywania cyklicznych spotkań dotyczących problemów związanych z połączeniem obu ww. szpitali zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami uczestników spotkania.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl