9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

WŁADZE MIASTA NIE POZOSTAJĄ BIERNE W SPRAWIE DOPALACZY

Kilka dni temu na odprawie kadry kierowniczej urzędu miejskiego, Prezydent Miasta wysłuchał wystąpienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu w Przemyślu Pana Adama Sidora o zagrożeniach ze strony użycia dopalaczy i postanowił,  aby wystąpić do Komendy Miejskiej Policji o wzmożenie działań w okolicach  miejsc gdzie może dochodzić do sprzedaży dopalaczy. Ponadto Straż Miejska została zobowiązana do ciągłego nadzorowania miejsc gdzie może dojść do sprzedaży tych niebezpiecznych środków.

Problem z dopalaczami to w ogromnej mierze kwestia przepisów, a te pozostawiają wiele do życzenia. Mgliście określone sankcje za spożywanie i posiadanie tych substancji oraz brak katalogu środków zastępczych sprawiają, że samorządy nie dysponują skutecznymi metodami walki z dopalaczami. Dlatego też Prezydent postanowił przyczynić się do zmiany obowiązującego prawa. Podczas najbliższego posiedzenia Rady Miasta przedstawi projekt rezolucji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu umożliwienie skutecznej walki z dopalaczami.

„Rada Miasta Przemyśla wyraża opinię, że upowszechnianie się użycia środków zastępczych, zwłaszcza wśród młodych ludzi, stanowi poważne zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, a także prowadzi do wzrostu przestępczości i rozwoju zorganizowanych grup przestępczych” – proponowany zapis w stanowisku przedstawionym dla Rady.

Postulowane przez Prezydenta zmiany to m.in. wprowadzenie do Ustawyo Przeciwdziałaniu Narkomanii oprócz środków odurzających i substancji psychotropowych pojęcia analogu strukturalnego. Ma ono obejmować wykorzystywane w dopalaczach substancje, które nie są ujęte w załącznikach do ustawy. Inna proponowana zmiana to umocowanie w przepisach wykonawczych tej ustawy odpowiedzialności karnej za handel, udzielanie i wytwarzanie wspomnianych analogów. Ponadto proponuje się wprowadzenia zapisu w Ustawie o Swobodzie Działalności Gospodarczej możliwości cofnięcia pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej dla podmiotów, u których ujawniono sprzedaż dopalaczy.

O szkodliwości środków zastępczych przekonują coraz częstsze przypadki zatruć, spowodowane zażyciem dopalaczy, oraz opinie lekarzy i specjalistów. Pojawiają się nawet głosy, że środki zastępcze mogą być w niektórych przypadkach groźniejsze dla zdrowia niż typowe narkotyki, ponieważ ich skład jest często nieznany, a w związku z tym leczenie pacjentów, cierpiących na zatrucie spowodowane zażyciem dopalaczy, może być niezwykle utrudnione.

  Zaostrzenie przepisów wydaje się więc jak najbardziej potrzebne.

Opublikował:  | Data publikacji: 14-07-2015 11:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-07-2015 11:23