20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Integracja działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl

Integracja działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl
(Numer projektu: 83/MOF/2/2013)

Okres realizacji: 2013-2015
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013
Wartość całkowita: 938 754,62 zł
Dofinansowanie: 844 879,15 zł

Celem Projektu jest podjęcie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl, prowadzących do poprawy warunków życia jego mieszkańców. W skład MOF wchodzi Miasto Przemyśl wraz z 5 gminami ościennymi: Gminą Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica. Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie:

  1. Strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.
  2. Diagnozy potencjału gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.
  3. Dokumentacji technicznej dla projektu dot. stworzenia infrastruktury wspierającej rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie MOF Przemyśl.
  4. Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica.
  5. Inwentaryzacji wraz z audytem efektywności energetycznej dla sieci oświetlenia drogowo-ulicznego na terenie MOF Przemyśl

W dniu 29 maja 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
W sierpniu 2015 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.

Opublikował: Tomasz Włoch | Data publikacji: 03-07-2015 12:55
Modyfikował: Tomasz Włoch | Data modyfikacji: 21-01-2016 09:17