9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla
(Numer projektu: POIS.09.09.00-00-216/13)

Okres realizacji: 2014-2015
Źródło finansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
Wartość całkowita: 146 370,00 zł
Dofinansowanie: 120 755,25 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

  • wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta,
  • stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią na terenie miasta oraz w poszczególnych sektorach gospodarki i obiektach,
  • opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla,
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gminy i jednostek podległych na temat problematyki ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, korzystania ze stworzonej bazy i wdrożenia opracowanego planu,
  • przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej skierowanej do kluczowych interesariuszy oraz mieszkańców miasta, której celem będzie upublicznianie informacji o opracowanym dokumencie i jego ustaleniach oraz promowanie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

W dniu 29 października 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
W sierpniu 2015 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.

Przedmiotowy dokument został przyjęty uchwałą Nr 160/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z 24 września 2015 r.
http://bip.przemysl.pl/42107/1715/uchwala-nr-1602015-rady-miejskiej-w-przemyslu-z-dnia-24-wrzesnia-2015-r-w-sprawie-uchwalenia-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-miasta-przemysla.html

 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
http://www.pois.gov.pl

Opublikował: Tomasz Włoch | Data publikacji: 03-07-2015 12:44
Modyfikował: Tomasz Włoch | Data modyfikacji: 22-10-2015 14:48