15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla
(Numer projektu: POIG.08.03.00-18-114/12)

Okres realizacji: 2013-2015
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Wartość całkowita: 1 509 419,94 zł
Dofinansowanie: 1 270 460,95 zł (EFRR), 224 198,99 zł (Budżet Państwa)

Zakres rzeczowy projektu obejmuje działania związane z zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do korzystania z bezpłatnego Internetu przez gospodarstwa domowe z terenu miasta Przemyśla, zagrożone wykluczeniem cyfrowym ze względu na sytuację materialną, niepełnosprawność itp. W sprzęt komputerowy wyposażona zostanie również  Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Projekt obejmuje również rozbudowę i instalację infrastruktury sieciowej szerokopasmowego Internetu na terenie miasta Przemyśla. Bezpłatny dostęp do Internetu uzyska  Przemyska Biblioteka Publiczna oraz 34 szkoły z terenu Przemyśla. Dodatkowo przewiduje się organizację szkoleń z zakresu obsługi komputerów i wykorzystania zasobów Internetu dedykowanych dla gospodarstw domowych objętych wsparciem oraz dla użytkowników w jednostkach podległych Gminie Miejskiej Przemyśl.

W dniu 5 kwietnia 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
W grudniu 2015 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.

 

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Opublikował: Tomasz Włoch | Data publikacji: 03-07-2015 12:35
Modyfikował: Tomasz Włoch | Data modyfikacji: 03-03-2016 13:37