9 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885

Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885
(Numer projektu: POPW 4.1-40)

Okres realizacji: 2013-2015
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013
Rezerwa Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa
Wartość całkowita: 105 953 321,37 zł
Dofinansowanie: 84 790 885,90 zł (EFRR), 6 559 900 zł (Budżet Państwa)

Przedmiotem projektu była budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885. Zakres projektu:

 1. Budowa dwujezdniowej drogi obwodowej łączącej drogę krajową nr 28 (ul. Lwowska) z drogą wojewódzką nr 885 (ul. J. Słowackiego), o długości 3,98 km.
 2. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 885 (ul. J. Słowackiego) od włączenia obwodnicy do skrzyżowania z ul. Obozową i Herburtów, o długości 1,16 km.
 3. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 28 (ul. Lwowskiej), o długości 1,02 km.
 4. Budowa połączeń w/w dróg z istniejącym układem komunikacyjnym miasta poprzez skrzyżowania.
 5. Budowa dróg serwisowych dla zapewnienia komunikacji lokalnej wraz z ich włączeniami do projektowanego lub istniejącego układu komunikacyjnego.
 6. Budowa obiektów inżynierskich: przepustu na Kanale Bakończyckim (potok Sielec) oraz wiaduktu nad linią kolejową Przemyśl - Malhowice.
 7. Budowa układu odwodnienia drogi wraz z kanalizacją deszczową, przepustami pod koroną drogi i urządzeniami do odprowadzania wód do odbiorników oraz ich oczyszczania,
 8. Budowa, przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury zewnętrznej.
 9. Budowa oświetlenia drogowego.
 10. Budowę ekranów akustycznych.
 11. Inne roboty o charakterze przygotowawczym i porządkującym.

Projekt został ujęty na „Liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”.
W dniu 20 czerwca 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Prace rozpoczęto we wrześniu 2013 r.
W dniu 12 stycznia 2015 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - http://www.polskawschodnia.gov.pl

Opublikował: Tomasz Włoch | Data publikacji: 03-07-2015 12:16
Modyfikował: Tomasz Włoch | Data modyfikacji: 03-03-2016 13:38