6.4 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu

Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu
(Numer projektu: RPPK.02.02.00-18-102/12)

Okres realizacji: 2013-2014
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Wartość całkowita: 1 880 015,66 zł
Dofinansowanie: 1 042 873,58 zł

W ramach projektu przeprowadzono prace termomodernizacyjne:

 1. Budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Zjednoczonej Europy, ul. Borelowskiego 12.
 2. Budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, ul. Dworskiego 25.

Zakres prac obejmował:
Szkoła Podstawowa Nr 14

 • docieplenie elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • docieplenie stropodachu,
 • przebudowę i remont instalacji c.o.,
 • remontowe roboty towarzyszące.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2

 • docieplenie elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • docieplenie stropodachu,
 • docieplenie fundamentów,
 • przebudowę i remont instalacji c.o.,
 • remontowe roboty towarzyszące.

W dniu 14 czerwca 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
W dniu 6 listopada 2013 r. zakończyła się rzeczowa realizacja prac przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2.
W dniu 24 marca 2014 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu, w tym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14.

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl