10.8 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu

Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu
(Numer projektu: WND-RPPK.07.02.00-18-028/10)

Okres realizacji: 2012-2013
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Promesa)
Wartość całkowita: 10 072 175,63 zł
Dofinansowanie: 6 550 611,77 zł (EFRR), 27 000,00 zł (Budżet Państwa), 960 434,53 zł (MKiDN)

Głównym celem realizacji projektu było wykorzystanie obszaru zdegradowanego przy ul. Grodzkiej i nadanie mu  nowych funkcji - nieruchomość została przystosowana do prowadzenia tam Biblioteki Publicznej. Na zakres rzeczowy niniejszej inwestycji składają się prace  w Budynku Głównym, Dobudówce, Bramie Rycerskiej oraz zagospodarowanie terenu.
Prace budowlano - instalacyjne w Budynku Głównym obejmowały:

 1. Likwidację zaplecza byłej restauracji oraz wystroju wnętrz wraz podestem dla orkiestry.
 2. Wyburzenie niepotrzebnych ścianek na wszystkich kondygnacjach.
 3. Wyburzenie istniejącej klatki schodowej z byłego kina oraz pochylni w byłej sali kinowej i na ciągach komunikacyjnych.
 4. Wykonanie nowych ścian konstrukcyjnych i działowych.
 5. Wykonanie nowej klatki schodowej żelbetowej obudowanej z drzwiami p.poż EI60 dla ewakuacji z byłego kina adoptowanego na salę wielofunkcyjną.
 6. Wykonanie ścianek przeszklonych przedsionków klatki schodowej (z drzwiami przesuwnymi).
 7. Wykonanie nowej, (normatywnej) klatki schodowej w miejscu istniejącej.
 8. Montaż obudowanych platform dla osób niepełnosprawnych.
 9. Wstawienie nowej stolarki okiennej i drzwiowej na wzór istniejącej.
 10. Wykonanie nowych ścianek działowych.
 11. Wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych (w tym instalacji c.o. z istniejącego węzła cieplnego MPEC) .
 12. Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i balustrad.
 13. Wykonanie prac wykończeniowych zgodnie z projektem wystroju wnętrz (posadzki, ściany, okładziny).

Prace budowlano - instalacyjne w Nowej Dobudówce obejmowały:

 1. Wykonanie badań archeologicznych w miejscu planowanej rozbudowy.
 2. Wykonanie fundamentów pod rozbudowę Dobudówki.
 3. Wykonanie rozbiórki w istniejącej Dobudówce – parter i I piętro oraz dach.
 4. Wykonanie nowych ścian konstrukcyjnych i zewnętrznych.
 5. Wykonanie klatki schodowej żelbetowej obudowanej i z drzwiami p.poż EI60.
 6. Wykonanie stropu nad parterem, I i II p.
 7. Wykonanie dachu (więźba drewniana, pokrycie z blachy).
 8. Wstawienie stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej.
 9. Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.
 10. Montaż balustrad klatki schodowej i pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych.
 11. Wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych.

Prace budowlano – instalacyjne w Bramie Rycerskiej obejmowały:

 1. Wykonanie prac konserwatorskich i izolacyjnych w budynku.
 2. Wykonanie instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej dla Bramy Rycerskiej.
 3. Wykonanie ścianki przeszklonej wydzielającej funkcję Informacji Turystycznej.
 4. Wykonanie zadaszenia czytelni prasy bieżącej nad Bramą Rycerską.
 5. Wykonanie zaplecza sanitarnego, bufetu i platformy dla osób niepełnosprawnych przy czytelni prasy bieżącej.

Prace budowlano – instalacyjne w ramach zagospodarowania terenu obejmowały:

 1. Wykonanie prac ziemnych.
 2. Wykonanie nawierzchni parkingów, dojazdów i drogi p.poż.
 3. Wykonanie schodów terenowych.
 4. Wykonanie chodników i ścieżek żwirowych.
 5. Wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia czytelni prasy bieżącej.

Projekt został zrealizowany w trybie "zaprojektuj - wybuduj".
W dniu 30 grudnia 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Prace rozpoczęto w lutym 2012 r.
W dniu 25 września 2013 r. zakończyła sie rzeczowa realizacja projektu.

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl