9 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28

Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28
(Numer projektu: POPW 4.1-11)

Okres realizacji: 2010-2012
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013
Rezerwa Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa
Wartość całkowita: 245 333 364,35 zł
Dofinansowanie: 187 194 620,54 zł (EFRR), 34 668 900,00 zł (Budżet Państwa)

Zakres projektu:

 1. Budowa po nowym śladzie dwujezdniowej drogi obwodowej o przekroju ulicznym i nawierzchni dostosowanej do ruchu pojazdów o obciążeniu 115 kN/oś, o długości 3,84 km.
 2. Budowa przeprawy mostowej o klasie obciążenia „A”, przez rzekę San, w ciągu projektowanej drogi obwodowej oraz estakady dojazdowej do mostu przez rzekę San (nad ulicą Emilii Plater, linią kolejową i ulicą Buszkowicką), o długości 531 m.
 3. Budowa wiaduktu drogowego o klasie obciążenia „C” w ciągu ul. Monte Cassino, o długości 109 m.
 4. Budowa skrzyżowań jednopoziomowych skanalizowanych z ulicami: Krakowską, 29 Listopada, Mikołaja Kopernika, Marii Konopnickiej, Sybiraków, Wincentego Pola i Lwowską.
 5. Budowa przejazdu pod drogą obwodową dla ulicy Emilii Plater.
 6. Budowa przejścia pieszo – rowerowego pod obwodnicą w ulicy Polnej
 7. Budowa przepustów pod drogą obwodową oraz innych obiektów.
 8. Budowa dróg dojazdowych do projektowanej drogi obwodowej oraz wykonanie włączeń do istniejącej sieci drogowej.
 9. Budowa dróg zbiorczych dla obsługi terenów rolnych, działek i dojazdów do posesji oraz przełożeń ulic dla zachowania połączenia z siecią komunikacyjną miasta.
 10. Budowa oświetlenia drogowego.
 11. Budowa ekranów akustycznych.

Projekt został ujęty na „Liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013”.
W marcu 2008 r. Gmina Miejska Przemyśl podpisała umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego.
W dniu 21 kwietnia 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Prace rozpoczęto w październiku 2010 r.
W dniu 15 października 2012 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - http://www.polskawschodnia.gov.pl

 

Opublikował: Tomasz Włoch | Data publikacji: 03-07-2015 10:52
Modyfikował: Tomasz Włoch | Data modyfikacji: 16-10-2015 10:37