6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Przemyślu

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Przemyślu
(Numer projektu: WND-RPPK.01.04.00-18-047/09)

Okres realizacji: 2011-2012
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Wartość całkowita: 20 470 578,19 zł
Dofinansowanie: 16 648 613,56 zł

Celem projektu było kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach Przemyskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o powierzchni 33,38 ha. Zakres rzeczowy prac obejował budowę dróg, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz sieci rowów melioracyjnych.

W dniu 27 września 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Prace rozpoczęto w lutym 2011 r.
W dniu 3 lipca 2012 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Opublikował: Tomasz Włoch | Data publikacji: 03-07-2015 10:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-07-2015 10:45