Przebudowa ul. Ofiar Katynia wraz z odwodnieniem

Przebudowa ul. Ofiar Katynia wraz z odwodnieniem
(Numer projektu: WND-RPPK.02.01.00-18-113/10)

Okres realizacji: 2010-2011
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Wartość całkowita: 6 463 585,62 zł
Dofinansowanie: 3 632 756,18 zł

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej nr 2121 R - ulicy Ofiar Katynia o długości 1,36 km. Wykonany zakres prac:

  1. Roboty przygotowawcze.
  2. Odwodnienie.
  3. Roboty ziemne.
  4. Jezdnia.
  5. Chodniki.
  6. Zjazdy.
  7. Zatoki autobusowe i postojowe.
  8. Kanalizacja deszczowa.
  9. Roboty wykończeniowe.
  10. Oznakowanie pionowe.

W dniu 2 marca 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.(Projekt znajdował się na liście rezerwowej, i w ziązku  z dodatkowymi środkami finansowymi możliwe było dofinansowanie poniesionych wydatków).
Prace rozpoczęto we wrześniu 2010 r.
W dniu 28 grudnia 2011 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Opublikował(a): Tomasz Włoch Data publikacji: 03-07-2015 10:34 Modyfikował(a): Tomasz Włoch Data modyfikacji: 03-07-2015 10:39

Na skróty