2.5 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łukasińskiego do skrzyżowania z ulicą Fabryczną

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łukasińskiego do skrzyżowania z ulicą Fabryczną
(Numer projektu:WND-RPPK.02.01.00-18-003/09)

Okres realizacji: 2011
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Wartość całkowita: 4 462 698,35 zł
Dofinansowanie: 3 008 790,27 zł

Przedmiotem projektu była przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 885 - ul. Słowackiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ul. Łukasińskiego do skrzyżowania z ul. Fabryczną o łącznej długości 1,98 km. Wykonany zakres prac:

 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
 2. Roboty ziemne.
 3. Regulacja urządzeń i odwodnienie.
 4. Przebudowa oraz budowa chodników.
 5. Modernizacja zjazdów.
 6. Modernizacja nawierzchni jezdni.
 7. Modernizacja elementów ulic.
 8. Nowe zatoki autobusowe (2 szt.).
 9. Modernizacja pętli autobusowej (skrzyżowanie z ul. Bakończycką) i parkingu przy Cmentarzu Głównym.
 10. Separatory ruchu - azyl dla pieszych (2 szt.).
 11. Roboty towarzyszące.

W dniu 9 lipca 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.
Prace rozpoczęto w lutym 2011 r.
W dniu 30 sierpnia 2011 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl