1.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na Cmentarzu Głównym w Przemyślu

Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na Cmentarzu Głównym w Przemyślu
(Numer projektu: WND-RPPK.04.04.00-18-047/09)

Okres realizacji: 2010-2011
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Wartość całkowita: 4 443 884,67 zł
Dofinansowanie: 2 425 268,20 zł

Przedmiotem projektu było zabezpieczenie osuwiska znajdującego się na terenie Cmentarza Komunalnego przy ulicy Słowackiego w Przemyślu. Zakres rzeczowy prac obejmował wykonanie trzech linii konstrukcji oporowych oraz kanału rurowego i liniowego odwodnienia powierzchniowego. Wody opadowe odprowadzane są do potoku zlokalizowanego poniżej cmentarza. Dodatkowo wykonano odwodnienie placu przy cmentarzu żołnierzy niemieckich z II wojny światowej, nowe nawierzchnie alejek cmentarnych w obrębie osuwiska oraz ogrodzenie cmentarza od strony ogródków działkowych.

W dniu 11 sierpnia 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Prace rozpoczęto we wrześniu 2010 r.
W dniu 30 czerwca 2011 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl