Rozwój systemu komunikacji publicznej w Przemyślu

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Przemyślu
(Numer projektu: WND-RPPK.02.02.00-18-010/09)

Okres realizacji: 2010
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Wartość całkowita: 8 263 722,48 zł
Dofinansowanie: 4 955 282,40 zł

Przedmiotem projektu był zakup 12 szt. nowoczesnych, niskopodłogowych autobusów miejskich posiadających certyfikat ISO 9001, z przeznaczeniem do obsługi linii miejskich i podmiejskich oraz zakup elektronicznych tablic informacyjnych (2 szt.) jako elementów systemu informowania podróżnych.

W dniu 20 lipca 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
W dniu 30 listopada 2010 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Opublikował(a): Tomasz Włoch Data publikacji: 03-07-2015 08:17 Modyfikował(a): Tomasz Włoch Data modyfikacji: 03-07-2015 09:58

Na skróty