20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu oraz terenów przyległych

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu oraz terenów przyległych
(Numer projektu: WND-RPPK.04.02.00-18-006/08)

Okres realizacji: 2010
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Wartość całkowita: 256 478,10 zł
Dofinansowanie: 215 976,65 zł

W ramach Projektu wykonano zbiornik retencyjny wód opadowych z kanałem odpływowym na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. R. Rosłońskiego w Przemyślu o pojemności 2 338m3.

We wrześniu 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Prace rozpoczęto w lutym 2010 r.
W dniu 21 lipca 2010 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

Opublikował: Tomasz Włoch | Data publikacji: 03-07-2015 08:00
Modyfikował: Tomasz Włoch | Data modyfikacji: 03-07-2015 09:55