2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rewitalizacja zabytkowych obiektów Przemyskiej Starówki

 

 

 

Rewitalizacja zabytkowych obiektów Przemyskiej Starówki
(Nr projektu: Z/2.18/III/3.3.1/20/06)

Okres realizacji: 2006 - 2008
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Wartość całkowita: 1 047 241,36 zł
Dofinansowanie: 308 756,28 zł (EFRR), 61 751,25 zł (Budżet Państwa), 92 104,66 zł (Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków)

Przedmiotem projektu była rewitalizacja czterech zabytkowych kamienic na terenie Rynku Starego Miasta w Przemyślu (Kazimierza Wielkiego 9, Franciszkańska 14, Rynek 5, Rynek 6). Przeprowadzone remonty pozwoliły m.in.: zabezpieczyć obiekty przed degradacją, miały wpływ na wzrost wartości architektonicznej rewitalizowanych obiektów oraz na upiększenie tkanki urbanistycznej miasta. W ramach projektu wykonano:

  1. Remont elewacji z kolorystyką.
  2. Roboty izolacyjne.
  3. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
  4. Remont ciągów komunikacji ogólnej (Kazimierza Wielkiego 9, Franciszkańska 14).
  5. Remont więźby dachowej z pokryciem (Franciszkańska 14).
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl