13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku w Przemyślu z przeznaczeniem na cele kulturalne

 

 

 

Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku w Przemyślu z przeznaczeniem na cele kulturalne
(Nr projektu: Z/2.18/III/3.3.1/18/06)

Okres realizacji: 2006 - 2007
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Wartość całkowita: 1 167 484,07 zł
Dofinansowanie: 485 911,69 zł (EFRR), 97 182,34 zł (Budżet Państwa), 136 331,36 zł (Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków)

Przedmiotem projektu była renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Konarskiego 5 w Przemyślu z przeznaczeniem na cele kulturalne. Przeprowadzony remont pozwolił m.in.: zabezpieczyć obiekt przed fizyczną degradacją oraz zwiększył dostępność instytucji kultury dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wykonano:

  1. Remont dachu stromego i dachu płaskiego (stropodachu).
  2. Roboty murarskie, roboty posadzkowe, tynki, oblicowania i roboty malarskie wewnątrz budynku.
  3. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont zabytkowych drzwi zewnętrznych.
  4. Remont elewacji budynku.
  5. Dobudowę zewnętrznego szybu windowego oraz wykonanie pochylni podjazdu dla osób niepełnosprawnych w holu wejściowym.
  6. Wymianę oraz przebudowa instalacji elektrycznej, c.o. oraz wodno-kanalizacyjnej.
  7. Instalację wentylacji sali widowiskowej.
Opublikował: Tomasz Włoch | Data publikacji: 02-07-2015 13:51
Modyfikował: Tomasz Włoch | Data modyfikacji: 03-07-2015 10:16