1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozmowy na temat Szpitala Miejskiego trwają.

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dn. 26 czerwca br. odbyło się drugie spotkanie zespołu roboczego ds. racjonalizacji opieki zdrowotnej (…) powołanego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Najważniejszym zadaniem ww. zespołu jest przeanalizowanie propozycji połączenia Szpitala Miejskiego z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Piątkowe spotkanie było poświęcone analizie zakresu usług świadczonych przez obydwa szpitale, możliwości utworzenia nowych oddziałów w celu rozszerzenia katalogu świadczeń zdrowotnych o usługi, których dotychczas nie było w ofercie obu szpitali. Dyskutowano też nt. stanu prawnego nieruchomości użytkowanych przez Szpital Miejski.

W nadchodzącym tygodniu Prezydent Miasta zapowiada kontynuację rozmów w sprawie Szpitala Miejskiego. Po powrocie z urlopu Dyrektora p. Macieja Lewickiego, planowane jest spotkanie z pracownikami, w całości  poświęcone przyszłości Szpitala.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 02-07-2015 08:56
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 02-07-2015 10:40