11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiany w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

30 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., na którym podjęto m.in. decyzje o nieudzieleniu absolutorium za 2014 r. Prezesowi Zarządu p. Piotrowi Słabemu oraz członkom Rady Nadzorczej spółki. Walne Zgromadzenie podjęło również decyzję o odwołaniu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oraz powołaniu Rady w nowym składzie.

Wyrażam nadzieję, że nowa Rada Nadzorcza będzie dobrym wsparciem i partnerem dla obecnego Zarządu PARR SA, a dzięki wsparciu akcjonariuszy Spółka ta skutecznie i trwale poprawi swoją kondycję finansową.

Jednocześnie pragnę poinformować, że Prezes Zarządu p. Kamil Niklewicz poinformował akcjonariuszy spółki, że w związku z nieprawidłowościami w zarządzaniu spółką, 29 czerwca br. złożone zostało zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Zarządu PARR S.A.

 

Prezydent Miasta

Robert Choma

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 01-07-2015 15:02
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 01-07-2015 15:03