Stok narciarski w Przemyślu

Celem koncepcji pokonkursowej jest przedstawienie rozwiązań projektowych uwzględniających zalecenia pokonkursowe Inwestora oraz uwagi Rady Urbanistycznej Miasta Przemyśla z dnia 22 kwietnia 2004 r., pozwalających na stworzenie wielofunkcyjnego zespołu rekreacyjno-sportowego, którego program umożliwiałby całoroczne wykorzystanie kompleksu.
 

 

Program inwestycji:

 •  stok narciarski: składa się z 3 tras oraz „oślej łączki” przeznaczonej do nauki dla dzieci (pow. ok. 10 ha)

 • snowpark: z rynnami i skoczniami dla snowboardzistów

 • system naśnieżania stoku (hydroelektranty): wraz z ujęciem wody z otwartego zbiornika zlokalizowanego przy brzegu rzeki San oraz przepompownią

 • kolejka linowa: 2 odcinki – ze sterownią dolną zlokalizowaną poniżej ul. Sanockiej, stacją pośrednią na stoku, sterownią górną powyżej ul. Pasteura

 • wiadukty dla narciarzy (2)

 • pawilon zaplecza: obiekt dla wszystkich służb wraz z węzłem sanitarnym i wypożyczalnią sprzętu sportowego i sklepem (przy ul. Sanockiej)

 • pawilon gastronomiczny: z tarasem widokowym, garażem na sprzęt śnieżny (przy ul. Pasteura)

 • kiosk gastronomiczny: z tarasem i toaletami (przy stacji pośredniej)

 • wyciąg orczykowy (przy stoku dla dzieci)

 • plac zabaw dla dzieci: położony przy budynku pawilonu gastronomicznego przy ul. Pasteura

 • letni tor saneczkowy (rolkowy): rynna wraz ze startem, torem, hamownią, wyciągiem podjazdowym, budynkiem dla obsługi i magazynem

 • ściana treningowa do wspinaczki: zlokalizowana na ścianie oporowej bocznej mostu nad ul. Sanocką – wysokość ścianki ok. 10m

 • parking dolny: na ok. 250 mp położony w okolicy ul. Sanockiej dla użytkowników stoku, lodowiska, stadionu

 • parking górny: na ok. 25 mp położony przy ul. Pasteura, przeznaczony dla użytkowników restauracji

 • trasy piesze: szlak historyczny od bramy Sanockiej Dolnej do fortu „Zniesienie”, ścieżki i ciągi piesze przy budynkach i parkingach

 • trasy rowerowe: turystyczna i dla rowerów górskich

 • polana widokowo- piknikowa: położona w strefie górnej szlaku pieszego z wiatami widokowo-piknikowymi

 • DFA: schody terenowe, ławki, śmietniki, ogrodzenia

 • infrastruktura techniczna: przyłącza elektryczne, gzowe, wodne, kanalizacyjne, instalacja zaśnieżania i odwadniania stoku

 

wizualizacja: pawilon górny

wizualizacja: pawilon dolny

 • przy stosunkowo niewielkich jak na ten rodzaj inwestycji nakładach można będzie uzyskać obiekt w znacznym stopniu wzbogacający turystyczne walory miasta Przemyśla, przyciągający przyjezdnych, umożliwiający pełniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury hotelowo-gastronomicznej i generujący powstawanie nowych miejsc pracy

 • naturalne ukształtowanie terenu góry Zniesienie stanowi doskonałą bazę do przeprowadzenia kilku tras narciarskich, tras rowerowych i pieszych

 • przy odpowiednim zagospodarowaniu można będzie podkreślić istnienie pozostałości historycznego układu fortecznego np. poprzez zapewnienie widoku z kolejki liniowej i obiektów zaplecza gastronomicznego usytuowanych w okolicy górnej stacji planowanego wyciągu

 • działka w dolnej części posiada styk z rzeką San, która będzie stanowić miejsce pozyskania wody do instalacji naśnieżania stoku

 • dostępność infrastruktury technicznej pozwala na elastyczną dyspozycję urządzeń związanych z utrzymaniem technicznym obiektów kubaturowych, jak i samego stoku narciarskiego

 • działka, w jej dolnej części, posiada dojazd od strony ul. Sanockiej, gdzie planowane jest umieszczenie parkingu naziemnego obsługującego planowaną inwestycję, natomiast górna część stoku jest dostępna od strony ul. Ludwika Pasteura

 

most dla narciarzy nad ul. Sanocką

plan stoku narciarskiego w Przemyślu
Opublikował(a):  Data publikacji: 29-05-2007 08:39 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 30-08-2011 12:41

Na skróty