10.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent wycofał wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Prezydent Miasta wycofał swój wniosek złożony 26 czerwca br. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej. Miała ona dotyczyć przyszłości Gimnazjum Nr 2, jednak z dodatkowych informacji uzyskanych w Biurze Prawnym Urzędu Wojewódzkiego i w świetle nowej linii orzecznictwa, podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby szkoły, jak i włączenie jej do zespołu, może skutkować rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody i uznaniem uchwały za nieważną. Szkoła pozostaje więc w swojej siedzibie, ewentualne zmiany przeprowadzane w trybie przekształcenia mogą zostać wprowadzone dopiero w przyszłym roku.

 

Witold Wołczyk

Rzecznik Prasowy

UM w Przemyślu

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl