13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent wycofał wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Prezydent Miasta wycofał swój wniosek złożony 26 czerwca br. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej. Miała ona dotyczyć przyszłości Gimnazjum Nr 2, jednak z dodatkowych informacji uzyskanych w Biurze Prawnym Urzędu Wojewódzkiego i w świetle nowej linii orzecznictwa, podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby szkoły, jak i włączenie jej do zespołu, może skutkować rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody i uznaniem uchwały za nieważną. Szkoła pozostaje więc w swojej siedzibie, ewentualne zmiany przeprowadzane w trybie przekształcenia mogą zostać wprowadzone dopiero w przyszłym roku.

 

Witold Wołczyk

Rzecznik Prasowy

UM w Przemyślu

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 30-06-2015 15:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-06-2015 15:46