8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków

12 marca br. odbyła się uroczystość inauguracji zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu", które jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Unii Europejskiej ISPA.

     

     

     

fot. Grzegorz Karnas

W trakcie uroczystości odbywających się na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piaskowej, odbyło się podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozpoczynającą się budowę. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu jest pierwszą inwestycją w województwie podkarpackim współfinansowaną ze środków funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej ISPA. Planowany koszt realizacji tego przedsięwzięcia wynosi 17 444 000 EURO, zaś uzyskane dofinansowanie ze środków Funduszu ISPA w wys. 8 722 000 EURO stanowi 50% kosztów projektu. Od sierpnia 2002 r. Gmina Miejska jako beneficjent końcowy i jednostka odpowiedzialna za realizację projektu przekazała obowiązki w zakresie prowadzenia całości inwestycji Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

W drodze międzynarodowego przetargu w lutym 2004r. wyłoniony został wykonawca inwestycji oraz realizacji robót związanych z pracami budowlanymi na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Realizacja tego zadania zapewni przede wszystkim bezpieczniejszą gospodarkę ściekami w aspekcie dbałości o czystość środowiska oraz dostosowanie do norm Unii Europejskiej.

WITOLD WOŁCZYK
BIURO PREZYDENTA MIASTA

Opublikował:  | Data publikacji: 29-05-2007 08:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-12-2009 12:54