9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju naszego regionu.

Prezydent Miasta Przemyśla oraz Wójtowie Gmin Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl i Żurawica podpisali 30 czerwca br. porozumienie partnerskie dotyczące wspólnych działań na rzecz rozwoju gospodarczego regionu.

Misją porozumienia jest stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki na terenie Gmin objętych porozumieniem, poprzez wsparcie napływu inwestycji zewnętrznych oraz pomoc istniejącym podmiotom gospodarczym w ich rozwoju. Misja powinna być realizowana poprzez zapewnienie niezbędnego wsparcia organizacyjnego potencjalnym inwestorom zamierzającym zlokalizować swoje inwestycje na terenie Gmin objętych porozumieniem – tak brzmi pierwszy paragraf porozumienia podpisanego przez Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomę, Wójta Gminy Krasiczyn Tadeusza Bobka, Wójta Gminy Medyka Marka Iwasieczko, Wójta Gminy Orły Bogusława Słabickiego, Wójta Gminy Przemyśla Andrzeja Huka oraz zastępującego Wójta Gminy Żurawica Sekretarza Gminy Ryszarda Kosteleckiego. Podpisanie porozumienia połączone było z konferencją prasową Prezydenta i Wójtów, w trakcie której zebrani podkreślali, że podpisanie dokumentu i jego konsekwentna realizacja zwiększy możliwości promowania potencjału gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej Gmin.

 

 

Planowane działania mają na celu m.in. wytypowanie potencjalnych terenów inwestycyjnych w poszczególnych gminach, uzgodnienie wspólnej strategii opracowywanych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Wspólna strategia działania pozwoli też na lepszą współpracę z Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa i wszczęcie procedury wygaszania umów długoterminowych i zawieranie nowych krótkoterminowych umów użytkowania gruntów, a więc pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych.

Zamiarem sygnatariuszy porozumienia jest także wspieranie inwestorów strategicznych z punktu widzenia interesów gospodarczych regionu, w fazie przygotowania i realizacji inwestycji oraz dalsza, poinwestycyjna opieka nad nimi. Partnerzy chcą także wzmocnić współpracę z uczelniami oraz szkołami ponadgimnazjalnymi mającą na celu przygotowanie odpowiedniej kadry dla potrzeb inwestorów lokalnych i zewnętrznych. Podobne rozmowy dwustronne będą się toczyć z zarządzającymi zakładami produkcyjnymi z terenu Miasta i Gmin o możliwości utworzenia w szkołach tzw. kierunków zamawianych kształcenia młodzieży w ścisłej współpracy z tymi zakładami pracy, prowadzeniu w nich praktyk zawodowych, a następnie zatrudnianiu absolwentów.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 30-06-2015 13:12
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 03-07-2015 14:25